Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce.  
 2. Opiekun musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich jego działań. 
 3. Opiekun  musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. 
 4. Żłobek  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym - za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada opiekunka i pomoc 
 5. Żłobek w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji P/poż.” obowiązujących na terenie Żłobka
 6. Dzieci są przyprowadzane do Żłobka od godziny 600 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i powiadamiają opiekunkę, która zabiera dziecko do sali. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio od opiekuna grupy. 
 7. Odbiór dzieci ze Żłobka jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być złożone w dniu podpisania umowy lub w pierwszym dniu pobytu dziecka w Żłobku, a potem przechowywane w dokumentacji Żłobka).
 8. Opiekun powinien nie tylko widzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze Żłobka. Z grupy Żłobka można wyprowadzić dziecko dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł do szatni i zgłosił gotowość odbioru dziecka
 9. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo – wywieszone są na tablicy ogłoszeń. 
 10. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być i nie są pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę. 
 11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na opiekunkach spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami. 
 12. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie jest dopuszczalne samowolne opuszczenie Żłobka przez dziecko. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką opiekunki lub upoważnionego pracownika Żłobka. 
 13. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną oraz bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi. 
 14. Panie opiekunki obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych opiekunka zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan oraz czystość  zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci. 
 15. Opiekunka  tłumaczy dzieciom zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie. 
 16. Opiekun  nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego  uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Wychowawca powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi. 
 17. Podczas pobytu dzieci w żłobku już od pierwszych dni  uczy się dzieci korzystania z zabawek i sprzętów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania.
 18. Codziennie rano  konserwator placówki ma obowiązek sprawdzić, czy w ogrodzie i wokół Żłobka panuje należyty ład i porządek, a otoczenie sprzyja bezpiecznym wyjściom dzieci na spacer.  Dozorca musi mieć świadomość odpowiedzialności za  należyte wykonywanie tego obowiązku. 
 19. Obowiązkiem Pana konserwatora jest również utrzymanie w okresie zimowym bezpiecznego dojścia do placówki, co wiąże się ze systematycznym odśnieżaniem i usuwaniem lodu z chodników, schodów oraz podjazdu na wózki
 20. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia opiekunek w jednym miejscu. Panie  opiekunki powinny być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 21. Spacery odbywają się w godzinach przedpołudniowych, po uprzednim nauczeniu dzieci spacerowania przy pomocy „węża” lub w parach, alejkami na terenie należącym do Żłobka. Dzieci mają zakładane kamizelki z logo Żłobka
 22. Spacer odbywa się w obecności co najmniej 3 pań opiekunek
 23. Podczas zabaw w ogrodzie, dzieciom nie wolno  oddalać się samowolnie z terenu - wracają one kolumną prowadzoną przez Panie opiekunki. Po ustawieniu dzieci w kolumnę opiekunki dokładnie, każdorazowo sprawdzają, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w ich grupie znajdują się w kolumnie. 
 24. Podczas zabaw ruchowych – gimnastyka, taniec -  zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. 
 25. Opiekunki muszą przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać. 
 26. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do toalety, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają - dzieci młodsze ustawiają się w „pociąg”. 
 27. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu raportów. 
 28. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy opiekunka musi np. skorzystać z  telefonu, toalety, z grupą przebywają pozostałe opiekunki i woźna . Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. 
 29. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz: 
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy
  • zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka
  • podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola)
  • zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę. 
 30. Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej w Żłobku.